Arbetsgivarservice

f4Selfemployment, självanställning, självfakturering, självrekrytering, fakturera utan eget företag, hyr en arbetsgivare, egenanställning. Kärt barn har många namn. Vi kallar det för Arbetsgivarservice.

Med denna tjänst vänder vi oss mot både företag och arbetssökande. Enkelt förklarat är att vi kan ta arbetsgivaransvaret ifall ett företag och en arbetstagare har funnit varandra, men att det av olika orsaker inte finns en möjlighet att underteckna ett anställningsavtal mellan parterna. Denna tjänst lämpar sig också för dig som vill sälja varor och tjänster utan att behöva starta ett eget företag.